Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Maskinövervakning

Öka effektivitet och prestanda

Både Hyundai och Takeuchi har fabriksmonterade system för maskinövervakning i sina maskiner. Hyundai kallar systemet för HiMATE och Takeuchi benämner sitt system Takeuchi Fleet Management (TFM). Systemet bygger på tekniken telematik, ett sätt att trådlöst överföra data från en maskin till din dator eller mobil. Det är ett mycket enkelt sätt för dig att hantera dina maskiner effektivt och ekonomiskt. Läs mer längst ner på sidan.

Det integrerade systemet övervakar maskinen och ger information om maskinstatus. Exempel på den typ av data du får tillgång till är totalt antal motortimmar, faktisk arbetad tid och bränsleförbrukning.

Förutom alla data du själv får tillgång till via en webbplats eller mobilapp ger det också möjlighet för din verkstad att se när din maskin behöver service eller någon annan åtgärd. Om du tecknar ett serviceavtal kan vi sköta övervakningen och se till att din maskin får den service den behöver i god tid.

Öka produktiviteten

Genom att ge dig information om driftstimmar, tomgångtid och bränsleförbrukning blir det möjligt för dig att förbättra din produktivitet och därmed spara pengar. Servicemeddelanden möjliggör bättre underhållsplanering.

Övervaka dina maskiner

Systemets positionsinformation i realtid möjliggör bättre och bekvämare kontroll av dina maskiner. Logga in på webbplatsen eller mobilappen för att se dina maskiner när som helst, var de än befinner sig. Ta emot data online, via e-post eller direkt i din mobil.

Förbättra säkerheten

Skydda din utrustning från stöld eller obehörig användning. Med systemets geofencing-varningar meddelas du automatiskt när en maskin lämnar ett fördefinierat område.

Skydda din investering med ett serviceavtal

När du köper en maskin hos oss ingår systemet för maskinövervakning de första två åren. Därefter kan man förlänga tillgången till systemet genom att teckna ett abonnemang. Om du istället väljer att teckna ett serviceavtal för maskinen ingår abonnemangskostnaden för systemet i priset under hela avtalsperioden. Det betyder att vi kan hjälpa dig med övervakningen av maskinen för att säkerställa att maskinen bokas in på det underhåll den behöver. Vi kallar detta för proaktiv maskinanalys.

Läs mer och se film om HiMATE – Logga in (hyundai-ce.com)

Läs mer och se film om TFM – Logga in (takeuchi-us.com)

HiMate

Med HiMATE kan du enkelt ta fram maskindata var du är befinner dig. Systemet är enkelt att använda och ger dig som användare en överskådlig bild av maskinens viktiga driftparametrar. I HiMATE kan du bland annat se bränsleförbrukning, motordrift, körtider, larmmeddelanden, maskinunderhåll och GPS-information.

TFM

Takeuchi Fleet Management (TFM) är en telematiktjänst utformad för att fjärransluta användare till deras maskiner. I systemet, som är anpassat för både dator och smartphone, får du en enkel översikt över maskinens driftsparametrar och platsinformation. Du kan bland annat se motordrift, underhållsdata, larmmeddelanden och GPS-information.