EMSG Sverige

Ring oss, Fältservice: 08 - 594 769 57

FältSERVICE

EMS har verkstäder och reservdelsdepåer i både Stockholm och Göteborg. Du kan även få hjälp på övriga platser i landet via våra återförsäljare.

Med ett av marknadens bästa erbjudande inom eftermarknad ger EMS kunderna ett heltäckande tjänsteutbud inom verkstad, reservdelar och service. Förstärkt maskinpark och nyanställningar har medfört en kraftigt ökad kapacitet.

Kontakta oss

Skicka en förfrågan till oss 

 


Kompetens och hög tillgänglighet

Vi vet hur otroligt viktigt det är för våra kunder att
undvika långa och dyrbara driftstopp och snabbt få
maskinerna tillbaka i drift. Satsningen på vår fältservice innebär bland annat att vi kan erbjuda ökad tillgänglighet och kortare inställningstider utan att sänka servicenivån. Nu kan vi snabbt komma ut till våra kunder för att åtgärda maskinproblem ute på arbetsplatsen.


Hållbarhet

Service handlar inte bara om att lösa problem eller
byta ut reservdelar. Det handlar också om att se att
maskinen fungerar optimalt i alla lägen; miljömässigt, ekonomiskt och funktionsmässigt.

Vår målsättning är att kundens maskininnehav ska vara så problemfritt som möjligt, med minimala driftstopp och maximal lönsamhet.

Följ oss i sociala medier!