EMSG Sverige

Ring oss, Fältservice: 08 - 594 769 57

FältSERVICE

EMS Group har verkstäder och reservdelsdepåer i både Stockholm och Göteborg. Du kan även få hjälp på övriga platser i landet via våra återförsäljare.

Med ett av marknadens bästa erbjudande inom eftermarknad
ger EMS kunderna ett heltäckande tjänsteutbud inom verkstad, reservdelar och service. Förstärkt maskinpark och nyanställningar har medfört en kraftigt ökad kapacitet.

Kompetens och hög tillgänglighet

Vi vet hur otroligt viktigt det är för våra kunder att
undvika långa och dyrbara driftstopp och snabbt få
maskinerna tillbaka i drift. Satsningen på vår fältservice
innebär bland annat att vi kan erbjuda ökad tillgänglighet
och kortare inställningstider utan att sänka servicenivån.
Nu kan vi snabbt komma ut till våra kunder för
att åtgärda maskinproblem ute på arbetsplatserna,

Hållbarhet

Service handlar inte bara om att lösa problem eller
byta ut reservdelar. Det handlar också om att se att
maskinen fungerar optimalt i alla lägen; miljömässigt,
ekonomiskt och funktionsmässigt.

Vår målsättning är att kundens maskininnehav ska vara
så problemfritt som möjligt, med minimala driftstopp
och maximal lönsamhet.

Följ oss i sociala medier!