EMSG Sverige

GRÄVSCOOPET

Ledare

Pandemi, satsningar och framtidstro

Lennart Edling, VD
Som ny VD för EMS har det varit en annorlunda start. Omvärlden har skapat helt nya förutsättningar. Den pandemi som lamslog stora delar av världen i våras, och som nu återigen blossar upp med ökad kraft, skapar många frågetecken och nya utmaningar.

Hur når vi ut till marknaden med våra produkter? Ska vi dra i handbromsen eller vågar vi satsa? Vad händer med antalet maskintimmar och vilken påverkan får det för maskinägare och för oss som leverantör och servicepartner? Och inte minst: hur gör vi för att inte bidra till fortsatt spridning av coronaviruset?

Vi har blivit tvingade att göra val utan att alltid ha alla fakta tillgängliga. I april hade vi som många andra företag valt att permittera eftersom vi såg en stor risk för tappade affärer och färre serviceuppdrag. Ganska snabbt märkte vi att efter den första månadens osäkerhet i branschen så snurrade ändå jobben på och investeringsviljan i nya och begagnade maskiner kom tillbaka. Redan i maj bestämde vi oss för att ha en planerad återgång till full bemanning. Vi ser när vi tittar in i framtiden att antalet startade byggprojekt i Sverige faktiskt ökar något och att nyprojekteringar efter en kort svacka också ökar. Positivt och hoppfullt för branschen.

EMS valde att satsa, genom att förstärka vår egen servicekapacitet och med ett utökat antal återförsäljare i Sverige. Vi vill göra våra fina produkter från Takeuchi och Hyundai mer tillgängliga i hela landet. Under våren och sommaren har tre nya företag anslutit sig till vårt team, läs mer om dem och deras intryck av sin första tid i Team EMS. Möt också en partner som har varit med oss i 15 år. Här hittar du Grävscoopet 2020-02.

Pandemin har även skapat andra utmaningar för oss. Årets nya produkter skulle visas upp på vårens och sommarens mässor, dessa ställdes in för allas säkerhet. Ett bra beslut. Försäljning har trots all oro rullat på bra och nya  produkter har hittat sina kunder. I Grävscoopet kan du läsa om två av de kunder som har valt att investera i några av våra nya produkter: Hyundais nya A­serie som möter emissionskraven enligt steg 5 och vår nya Takeuchi TB370 – en maskin på drygt sju ton i en helt ny viktklass för oss, som också den möter steg 5-­kraven. Vi i EMS-teamet är riktigt stolta över dessa produkter och vi ser ett ökat intresse nu när de äntligen börjar komma ut på marknaden. Hur året kommer att sluta är ovisst med den ökade smittspridningen som härjar just nu. EMS har valt att vara tillgängliga men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar de skyddsåtgärder som vi kan för att förhindra att spridningen av covid­19 fortsätter. Trots pandemin är vi är optimistiska och vi väljer att satsa framåt för att utveckla vårt erbjudande, vår tillgänglighet av produkter och service i hela landet. När infrastruktursatsningarna och behoven av maskiner förhoppningsvis fortsätter, och ökar, skall det vara lätt att vara kund hos oss. Kundenkelt helt enkelt!

Lennart Edling, vd EMS

Service

Daglig översyn minskar maskinskadorna

Om maskinägaren eller maskinisten gör en daglig översyn av sin maskin kan småskador upptäckas på ett tidigt stadium. Då minskar risken för kostsammare reparationer och stopp.

– vi gör fler än 2 000 kundbesök per år, där vi utför underhåll och reparationer på våra kunders maskiner. Större reparationer utförs inne på vår verkstad. Vårt huvudsyfte är att kunden ska kunna ha en hög produktivitet, säger Lanzon Georgiadis, servicemarknadschef hos EMS. Det vanligaste uppdraget är att utföra planerat serviceunderhåll ute i fält, vid sidan av det sker felsökning och reparationer. Lanzon påpekar att maskinägaren eller maskinisten själv kan göra mycket för att hålla maskinen i drift. Den ska självklart underhållas enligt serviceschemat, men det är också viktigt att inspektera maskinen kontinuerligt.

– Ta gärna ett varv runt maskinen efter varje arbetsdag. Då ser du om något inte stämmer, kanske är det något som läcker? Om en skada eller ett fel upptäcks tidigt går det att snabbt göra en enkel reparation istället för att det eskalerar och blir dyrt. Fler servicesatsningar EMS jobbar nu på att få in fler mekaniker och bilar utspridda i ett större geografiskt område.

– Vi har också som ambition att bli tillgängliga fler timmar på dygnet.

Även om timkostnaden blir högre på kvällar och helger så slipper kunden att låta maskinerna stå på arbetstid, vilket gör att det ändå blir billigare i slutändan. EMS planerar också att öka den digitala tillgängligheten. Ingenting är slutfört ännu, men tester har inletts eller planeras för att kunna införa webbutik, tips och felsökning via nätet samt digital maskinövervakning i form av Takeuchi Fleet Management (TFM) som kan skicka felsignaler automatiskt.

– Digitala lösningar kan underlätta för både kunden och oss och bidrar på så vis till ökad tillgänglighet, avslutar Lanzon.

Nyheter

Alltid rätt material i lager

Den som behöver förbrukningsmaterial, extrautrustning eller reservdelar till sin maskin kan köpa det per telefon, webbformulär, e-post eller i någon av EMS butiker i Stockholm, Göteborg eller Sundsvall. Nu förbereds även en webbutik.

– vi strävar efter att alltid ha de produkter inne som krävs för att våra kunder ska kunna undvika kostsamma driftstopp. Utöver oljor, fett och färg har vi de vanligaste filtren och de flesta rutorna hemma hela tiden. Om det är något vi inte har inne beställer vi exempelvis från Frankrike och har det oftast hemma dagen efter, berättar Kristoffer Hult som är butiksansvarig hos EMS i Stockholm. Kunden behöver alltså sällan vänta länge på delar, men om det är något som måste tillverkas kan det ta några veckor. Det kan exempelvis vara fallet för äldre maskiner, från 1980-talet, där reservdelar och tillbehör har slutat produceras.

– Det ringer någon varje vecka med en så pass gammal maskin. Ibland finns det kompatibla delar från nyare maskiner, annars kan vi beställa men då kan det bli några veckors väntetid med tillverkning och leverans från Korea. Flera sätt att handla Personalen i butiken hjälper gärna till med att hitta rätt produkter, vid behov kan de också koppla samtalet till en tekniker som kan hjälpa till att identifiera eventuellt fel och vad som behövs för att åtgärda det. Många kommer in till butiken för att handla direkt eller hämta upp beställda varor, men det är också många som ringer, fyller i formuläret på webbplatsen eller skickar e-post. Oavsett hur produkterna beställs så väljer kunderna själva om de vill komma till butiken och hämta eller om de vill få sakerna levererade.

– Är det bråttom kan vi skicka med bud, eller förstås skicka en fältmekaniker. Under nästa år lanseras ytterligare ett sätt att hitta och beställa produkter. EMS arbetar just nu med en webbutik som kommer att börja testköras under våren 2020.

Jacobssons gräv

Omfattande markarbeten kräver maskinkraft

Jacobssons Gräv, en av EMS kunder, är underleverantör till stora bygg- och totalentreprenadbolag och förser dem med entreprenadmaskiner och förare. Ett aktuellt projekt är sjukhusbygget i Sala.

Sjukhusbyggnaderna i sala är gamla och har ett stort renoveringsbehov, dessutom står många lokaler inom sjukhusområdet tomma. Därför utförs nu rivning, renovering ny- och ombyggnation för att samla vården och göra den mer tillgänglig, inte minst för rörelsehindrade och barn. Jacobssons Gräv är underleverantör åt Kanonaden Entreprenad, som ansvarar för marktjänster i projektet.

– Just nu sanerar vi marken där en panncentral tidigare har legat. Föroreningarna består av både petroleumrester och tungmetaller. De sistnämnda kommer förmodligen åtminstone delvis från den tidigare gruvdriften på orten.

Vi använder oss av tre Hyundai-maskiner: en hjulgrävare 140 och två bandgrävare, en 260 och en 430. Det är stora massor som ska schaktas bort, så det kräver en del maskinkraft. Vartefter det tyngre och större arbetet avslutas så kommer vi att byta till mindre maskiner, berättar Mikael Jakobsson, ägare och vd för Jacobssons Gräv. Bolaget har sin bas i Enköping, men verksamheten bedrivs i hela Storstockholm och Mellansverige. För tillfället pågår bland annat två projekt i Sala. Förutom det på sjukhusområdet som Grävscoopet har besökt så har ett helt kvarter med bland annat bostadshus och bilverkstäder rivits

– även här utförs schakt, marksanering och övriga markarbeten där ett nytt bostadskvarter växer fram. Jacobssons maskinpark består av hjul- och bandgrävmaskiner, hjullastare samt ett stort antal övriga sorters entreprenadmaskiner från 1,5–45 ton. Dessutom har bolaget långgrävare och olika typer av lastfordon.

Goda relationer

Jacobssons Gräv har totalt köpt 62 maskiner från EMS. – Min 30:e Hyundai står i Sollentuna nu och förbereds för leverans. Totalt har vi 17 EMS-maskiner i drift i dag. De flesta är Hyundai, det är driftsäkra maskiner som jag har varit väldigt nöjd med genom åren, maskinisterna är också nöjda med dem. Vi har även några minigrävare från Takeuchi; de är oslagbara, jag skulle aldrig köpa ett annat märke för den typen av maskin, de har riktigt bra kvalitet, säger Mikael. Han berättar att han köpte sin första maskin från EMS för 26 år sedan, då han vidgade sitt bolags dåvarande verksamhet från att vara ett rent lastbilsåkeri.

– Vi har haft goda relationer sedan dess så jag är jättenöjd. Det är viktigt att det fungerar med säljare, verkstad och hela biten. Eftermarknad är ofta det som är svårt för maskinleverantörer att leva upp till, men vi har fått bra respons från EMS. Apropå bra relationer så tyckte säljaren hos EMS att Mikael borde träffa vd:n för Drottningholms Entreprenad eftersom de verkade vara av samma skrot och korn.

– Vi var väl lite tveksamma båda två, men när vi väl träffades visade det sig stämma och vi enades snabbt om att vi skulle jobba bättre ihop än som konkurrenter. Det är naturligtvis positivt att kunna knyta kontakter genom sin leverantör. Vi har haft ett nära samarbete i cirka 10 år, och vi är eniga om att EMS säljare är vår dyraste vän, skrattar Mikael. Han berättar också att han genom EMS har fått resa till Japan och Sydkorea för att se fabrikstillverkning av Takeuchi och Hyundai.

– Det var väldigt roligt att få se hela ledet. Tidigare har jag ju bara sett hur de sista detaljerna kommit på plats på EMS verkstad.

Fem års bytesintervall

Varje maskinist hos Jacobssons Gräv har en egen maskin som de inom rimliga gränser får utrusta som de vill, och som de själva tar hand om. I dag har företaget också vuxit sig så pass stort att det har egna mekaniker som sköter det mesta av den löpande servicen och underhållet.

– Vi anlitar fortfarande EMS för fältservice ibland, det är bra att ha en backup. Vi har självklart också tät kontakt när det gäller förbrukningsmaterial och reservdelar, säger Mikael. Han berättar att bolaget brukar byta ut maskiner efter cirka fem års drift, ibland tidigare om behovet ändras.

– Jag tycker att maskinernas andrahandsvärde är relativt bra, det hjälper naturligtvis att hålla sig till samma märke när en äldre maskin ska bytas in vid köp av en ny. Det är viktigt att ha en fräsch maskinpark hela tiden; både för att maskinisterna ska trivas och för att maskinerna ska uppfylla de senaste miljökraven, säger Mikael och tillägger att de använder miljöoljan Panolin och har alkolås i alla maskiner – ett krav från många beställare i dag. Miljöfrågan ligger högt på agendan, det märks också genom att markprover och sanering ingår i många uppdrag.

– Det är tydligt att ”göm och glöm” var det vanliga arbetssättet förr. Här vid sjukhuset har vi till exempel hittat källaren till det tidigare lasarettet när vi grävde på parkeringen. Den var fylld med allsköns bråte, till och med kvarlämnade pillerburkar. Tur att somligt har förändrats, avslutar Mikael.

Förmarknad

Från maskin till arbetsplats

Förr sågs en grävmaskin bara som ett redskap, nu ses den som en arbetsplats där maskinisten ska trivas. Därför finns mycket extrautrustning som förbättrar funktion, komfort och utseende.

– vi jobbar med att korta leveranstiderna genom att bli mer effektiva utan att tumma på kvalitet. I det arbetet har vi stort fokus på samarbetet med våra leverantörer, säger Henrik Stenmark som är ansvarig för förmarknad hos EMS. Det omfattar allt som sker innan en ny maskin levereras till kund. Knappt hälften av all utrustning som monteras är standard, resten är kundspecifik extrautrustning. Det handlar om fästen, skopor, belysning etc. Det händer också att EMS personal konstruerar tillbehör.

– Vi har väldigt kompetenta och innovativa tekniker inom företaget, som kan ta fram nya lösningar. Ett exempel är bomfjädring på Hyundai-maskiner, som vi själva har utvecklat. Naturligtvis har vi kvalificeringssteg för att säkerställa att de lösningar vi tar fram verkligen fungerar och är säkra, bland annat genom SMP, Svensk Maskinprovning, berättar Henrik.

Smörjpump – populärt tillval – Kunderna vet inte alltid vad som finns och frågar därför inte efter det. Det är till exempel många som har centralsmörjning, men för att slippa bära en tjugolitershink och pumpa manuellt för att fylla på systemet går det att installera en smörjpump. Där sätter man i en ”tub” med smörjmedel, sedan sker påfyllningen automatiskt. Det vill många ha när de väl ser det, berättar Jan Larsson, produktionsmedarbetare. Han påpekar att det är naturligt att efterfrågan är lägre för sådant som är nytt, men efter hand sätts en ny standard i branschen.

– Rototilt och hjulstyrning vill alla ha nu. Ett annat exempel är att byta hydraulolja till miljöklassad sådan, som Panolin, avslutar Jan.

DKLBC Hyresmaskiner

Fältservice – från sisådär till strålande

”Jag vet inte vad ni har gjort – men det har blivit avsevärt mycket bättre.” Så kommenterade en av EMS fältservicekunder, och här får han berätta mer. dklbc hyresmaskiner hyr ut entreprenadmaskiner varav många kommer från EMS.

– Vi har till stor del kört Takeuchi sedan 2006 och har aldrig haft problem, de bara går, går och går så länge man kör service och underhåll. Hyundai är också hållbara och bra. Slitdetaljer kan självklart behöva bytas men själva maskinerna går aldrig sönder, säger DKLBC:s maskinförmedlare, Tomas Wetterlund. Eftersom många av dem som hyr inte är professionella maskinförare händer det ändå relativt ofta att det uppstår problem.

– Det kan vara en ovan förare som kör sönder något, sliter av en slang eller skadar en koppling och står där med en maskin som inte fungerar. Då anlitar vi EMS för fältservice. Innan sommaren hade de långa väntetider, men vi kan inte vänta flera dagar eller till och med veckor för att de inte får fram mekaniker. Våra kunder hyr för stunden och går lätt till en konkurrent om det strular. Kan vi inte få hjälp direkt måste vi ställa ut en ny maskin och det kostar, säger Tomas. Det har dock skett en stor förändring på kort tid.

– Tillgängligheten är jättemycket bättre, det finns alltid en bil fri som de kan skicka på akutjobb. Kanske har de ett pågående jobb, men de kan oftast inom ett par timmar så det är fantastiskt. Ibland kanske de inte hinner förrän dagen efter, det är också ok. Det märks att EMS har rekryterat fler och det är svårt få tag i personal i branschen, så man får gratulera till att de har lyckats.

Många konkurrenter har fortsatt väldigt långa väntetider, det funkar inte, säger Tomas. Det är också viktigt att den som tar emot serviceordern lyssnar på felbeskrivningen så att mekanikerna har med sig det som krävs för att reparera maskinen. Här vill Tomas framhålla Jarkko Weckman som är koordinator för fältservice hos EMS.

– Han flyttade från reservdelar till fältservice och är verkligen rätt gubbe på rätt plats. Han har koll på allting. Vet hur lång tid det tar att byta generator och kollar serienummer för att mekanikerna ska ta rätt saker med sig ut. Så skulle fler konkurrenter behöva jobba, säger Tomas. Välfyllt lager När det gäller löpande service och underhåll utför Wetterlunds det i sin egen verkstad och köper då reservdelar och förbrukningsmaterial från EMS. Tillgången till material är kanske inte lika akut som vid fältservice, men ändå viktig. – EMS har koll på vad som går åt, så de har alla delar på hyllan och behöver inte skicka efter. Det senaste året har det hänt en gång att ett oljefilter var slut. Då fick vi en ursäkt – och leverans dagen efter.

Med konkurrenterna är det lite sisådär, vi får ofta vänta 2–3 dagar på leveranser från deras lager i Europa. Det är kanske inte så lång tid, men en onödig väntan för ett småfel. EMS har bättre lagerhållning, där kan vi beställa och hämta efter tio minuter och de kan skicka med bud när vi inte hinner hämta själva. Om Wetterlunds själva ska reparera en maskin i sin verkstad kan de använda EMS som bollplank.

– Vi kan alltid ringa till Lelle och Micke på verkstaden och fråga om råd. Beskriva hur maskinen beter sig och få tips om vad det kan vara och hur vi åtgärdar, avslutar Tomas.

Nyheter

Anna-Karin ny CFO för EMS

Anna-Karin Bergquist är nytillträdd CFO för EMS sedan 1 oktober. Under sin första tid har hon fokuserat på att lära sig om branschen, bo - laget och kundernas behov.

– Jag är väldigt glad över att vara på plats och ser fram emot att tillsammans med resten av led - ningsgruppen och övriga i organisationen fortsätta utveckla EMS.

I det ingår naturligtvis att fortsätta arbetet med att vara våra kunders förstahandsval, säger Anna-Karin.

Ladda ner Grävcoopet

Följ oss i sociala medier!