Grävscoopet

Så läser du på nätet

Du bläddrar i e-dokumentet med nästan samma känsla som i en vanlig tidning eller broschyr.

Gör så här:

  • Klicka först på omslaget.
  • Bläddra till nästa sida genom att dra i det nedre hörnet av sidan.
  • Du kan även bläddra genom att klicka på pilarna.
  • För att förstora sidan klickar du på önskad sida.
  • Vid inzoomning drar du musen upp och ner för att navigera på vald sida.
  • Vill du sedan zooma ut klickar du på sidan igen.